مناقصه-مزایده
کد مناقصه 75
عنوان خرید 20 دستگاه هواده
گروه مناقصه
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار مهاباد
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده عصر اقتصاد
قیمت اسناد به ریال 300000
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال 10000000000
مهلت دریافت اسناد 1395/10/09
مهلت ارسال پیشنهاد 1395/10/25
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/10/19
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1395/10/25
شرایط دریافت اسناد طبق فایل پیوستی در پایین صفحه
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم طبق فایل پیوستی در پایین صفحه
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام