مناقصه-مزایده
کد مناقصه 124
عنوان مطالعات طرح توسعه فاضلاب خوی
گروه سایر
نحوه برگزاری مکاتبه ای
محدوده اجرای کار
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده مردم سالاری
قیمت اسناد به ریال 0
نوع و مبلغ تضمین به ریال
برآورد اولیه به ریال 9215
مهلت دریافت اسناد 1396/07/03
مهلت ارسال پیشنهاد 1396/07/03
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1396/11/23
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1396/07/03
شرایط دریافت اسناد از اگهی
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم از اگهی
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام