صفحه در حال بار گذاری است ...

در حال بار گذاری
نجات آب، تداوم زندگی
قوانین و مقررات * آشنایی با آیین نامه

آشنايي با برخي از مواد آيين نامه عملياتي

الف)آشنايي با اصطلاحات

مشترك:

مشترك عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد.

متر مكعب:

يك متر مكعب برابر است با 1000 ليتر آب (معادل 5 بشكه 200 ليتري)

تعريف الگوي مصرف:

الگوي مصرف ميزان مصرف آبي است كه به عنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشتركين خانگي بر اساس شرايط اقليمي, جغرافيايي, فرهنگي و آداب مصرف براي شهرهاي مختلف كشور تعيين مي شود.

آبونمان:

هزينه اي است كه بر اساس قطر انشعاب مشترك به صورت ماهيانه طبق تعرفه وزارت نيرو از مشترك اخذ مي شود (هزينه نگهداري تاسيسات و شبكه)

وسايل اندازه گيري:

وسايل اندازه گيري عبارتند از : كنتور و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگاههاي مربوطه كه به منظور محدود كردن و يا سنجش حجم آب مصرفي طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي گردند. اين وسايل كلا متعلق به شركت هستند و محل نصب آنها در تمامي موارد توسط شركت تعيين مي گردد.

خدمات آب:

در دسترس قرار دادن و فراهم كردن امكان برداشت و استفاده از شبكه آب رساني توسط انشعاب و وسايل اندازه گيري با ظرفيت مشخص و يا فشار مقرر و كيفيت مناسب در نقطه تحويل.

خدمات فاضلاب:

فراهم بودن امكان تخليه و دفع فاضلاب به شبكه جمع آوري فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراري انشعاب فاضلاب.

ب) انواع انشعاب هاي آب و فاضلاب

انواع انشعاب هاي آب و فاضلاب بر اساس نوع كاربري به شرح زير است:

1- انشعاب آب و فاضلاب خانگي:

انشعاب آب و فاضلاب براي مصارف خانگي به انشعاب هايي اطلاق مي شود كه صرفا در حدود متعارف آب شرب و بهداشت يا دفع فاضلاب خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي شود.

2- انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراكي:

اين انشعابها براي مصارف اشتراكي در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و به طور جدا از ساير انشعابات داير مي گردد.

3- انشعاب مصارف عمومي:

انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومي به انشعابهايي اطلاق مي شود كه جهت خدمات عمومي غير انتفاعي به كار مي رود.

4-انشعاب مصارف تجاري:

به انشعابهايي اطلاق مي گردد كه عموما در مكانهاي كسب و تجارت داير مي گردند.

5- انشعاب آب و فاضلاب آزاد:

اين نوع انشعابها ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب را ندارند. البته غير از انشعابهاي ذكر شده انشعاب فضاي سبز و انشعاب واحد توليدي نيز وجود دارد.

تماس با ما

    آدرس: ارومیه - خيابان ارتش - فلكه مخابرات - صندوق پستي 363
  • کد پستی: 5715659681
  • تلفن:   33450001-044
  • تلفن گویا:   33464226-044
  • فاکس:    33461070-044
  • آدرس پست الکترونیکی شرکت: abfa_ag@iran.ir
اوقات شرعی
آب و هوا
آمار بازدید
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام
آخرین بروزرسانی: یکشنبه, 01 بهمن,1396
Top